Wat is Autisme?

Met autisme bedoelen we de diagnoses: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, Syndroom van Asperger en PDD-NOS waaronder de subgroep McDD.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met deze diagnose vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

De meeste mensen zien de wereld als een film maar deze mensen zien de wereld eerder als een stapel losse foto’s, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen.

Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig  leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

De Kenmerken:

Door de kenmerken van autisme kunnen extra psychische problemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn dwangmatig gedrag of depressie. Verder hebben mensen met deze diagnose vaker last van angstproblemen en woedeaanvallen. Ongeveer 20% van de mensen met autisme heeft een verstandelijke beperking.

Autisme komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De meeste kinderen met autisme blijven ook in hun latere leven voldoen aan deze diagnose. Wel zijn er veranderingen mogelijk in de aard van de symptomen. Autisme kan per persoon anders tot uiting komen: het verwijst naar een zeer diverse groep personen bij wie sociale en andere problemen verschillen in ernst,vorm en type, met alle mogelijke soorten en combinaties van beperkingen en kwaliteiten.