RIJOPLEIDING IN STAPPEN (RIS)

De Rijopleiding in stappen RIS is een opleidingsmethode die het autorijden stapsgewijs aanleert. De rijopleiding in stappen methode bestaat uit 4 modules. Na elke module volgt er een tentamen om te kijken of je voorgaande beheerst en verder kunt gaan met de volgende module. Module 1+2 van de rijopleiding in stappen techniek, het tentamen hiervan wordt gedaan door de instructeur en module 3 van de rijopleiding in stappen is het tentamen ook wel Tussen Tijdse Toets genoemd bij het CBR en module 4 is het uiteindelijke praktijk examen voor je rijbewijs.

De vier modules zijn weer onderverdeelt in meerdere stappen. voor elke stap die je moet aanleren moet je een script aanleren. Bijvoorbeeld het script M1s 15 Stoppen. Als je gaat stoppen, dan is de volgorde: 1 scan, 2 rem, 3 ontkoppel, 4 eindschok, 5 op veilige wijze, 6 op bestemde plaats. Zo zijn er 48 scrips in de rijopleiding in stappen methode die je uit het hoofd moet leren. De kandidaat krijgt een boekje waar de vorderingen in vermeld worden en hij of zij krijgt na elke les huiswerk op om de nieuwe scrips aan te leren zodat de direct kan beginnen

2toDrive bij verkeerschool Verkleij, een rijopleiding voor 17 jarige, hoe gaaf is dat!

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT MET ONS OP

ONZE LESMETODE IS HETZELFDE, ZONDER TOETSEN

Bij auto en motorrijschool Verkleij werkten we al langer op die methode. Na de cursus RSI-methodiek met goed gevolg te hebben afgelegd en dat in de praktijk toegepast stuiten we op een aantal problemen. Het concept huiswerk, werkte niet. De kandidaat maakte zijn huiswerk niet en wist de scrips niet te vertellen of zei, ik kom in de auto en vertel het mij maar. Op die manier werkt mijn lesplan ook niet voor de les en is het bijna een verloren les. Zonde van dat geld.

Nu heeft autorijschool Verkleij de methodiek iets aangepast waardoor dat huiswerk is komen te vervallen. Ik vertel in de auto wat je gaat en moet doen. Werkt net zo goed en geeft meer vrijheid. De derde Toets bij het CBR komt dan te vervallen. Deze toets kost bijna net zoveel als een echt examen en je kan er niet bij slagen, alleen maar ervaring op doen. Onze les methode is dezelfde, maar dan zonder toetsen.

2toDrive bij verkeerschool Verkleij, een rijopleiding voor 17 jarige, hoe gaaf is dat!

Modules

 • Module 1:
  Basis vaardigheid van de auto. Het instellen van de auto, spiegels, zit en stuurhouding, wegrijden en stoppen.

 • Module 2:
  Basis vaardigheid in het verkeer. Zoals de bijzondere verrichtingen, kruispunten en afslaan, ruimtekussen rond de auto

 • Module 3:
  Vaardigheid in het verkeer met complexere kruispunten, in en uitvoegen, rotondes, speciale weggedeeltes zoals erven, spoorwegovergang, VOP en bushaltes.

 • Module 4:
  Eindafwerking. Besluitvaardig handelen, defensief rijden, zelfstandig route rijden, rit voorbereiding,

GECERTIFICEERDE DEELNEMER

2toDrive bij verkeerschool Verkleij, een rijopleiding voor 17 jarige, hoe gaaf is dat!