Voor het behalen van het rijbewijs dient de kandidaat zowel rijvaardig als rijgeschikt te zijn. De rijvaardigheid wordt getoetst op het praktijkexamen en de rijgeschiktheid wordt in eerste instantie getoetst door middel van het invullen van een medische verklaring, zogenaamd de Eigen Verklaring.

Eigen Verklaring invullen

De Eigen Verklaring kan verkregen worden door deze op te halen bij het gemeentehuis of door deze in te vullen op mijn.cbr.nl. In beide gevallen zijn de kosten gelijk. Zodra de EV online is ingevuld en op één op meerdere vragen een JA als antwoord heeft dan dient de EV te worden uitgeprint en gaat de procedure schriftelijk verder, gelijk aan de procedure van de EV die bij het gemeentehuis is opgehaald. Autisme of ADHD vallen onder vraag 3. Eventuele medicatie valt onder vraag 9.

Uitkiezen specialist

Nadat de EV is opgehaald of uitgeprint maak je een afspraak bij een psychiater naar eigen keuze die onafhankelijk naar jou vorm van Autisme zal kijken en beoordelen op rijgeschiktheid met jou vorm van autisme. Op de site van het CBR is een lijst te vinden met door hen goedgekeurde psychiaters, hieruit dient een keuze gemaakt te worden. Let goed op de prijzen die een psychiater vraagt, hierin zitten landelijk grote verschillen. Het kan lonen om iets verder te reizen dan de eigen provincie.

Afspraak bij de psychiater

Bij de psychiater wordt gelet op medicijngebruik, reactievermogen, coördinatie en algeheel functioneren.
Na afloop spreek je met de psychiater af of je een kopie ontvangt van het rapport of niet. Kies je er voor een kopie te ontvangen, zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk ondertekent en je akkoord kenbaar maakt aan de psychiater. Hierna zal hij het rapport en je EV opsturen naar het CBR.

De deskundige van het CBR licht de procedure toe

Het CBR stuurt een informatieve mail zodra de rijtest ingepland kan worden of ingepland is. (indien er geen mail bekend is dan een brief)
In deze mail wordt gevraagd of je nog vragen hebt over de procedure en er wordt uitleg gegeven over de rijtest.
Geef je aan meer informatie te willen ontvangen dan wordt er door een medewerker van het CBR contact met je opgenomen. Dit gebeurt meestal telefonisch. Reageer je niet op de mail dan blijft de procedure gewoon in gang en ga je vanzelf door naar de rijtest.

Aanvullend onderzoek  Autisme (rijtest)

Indien het CBR een rijtest nodig vindt krijgt de kandidaat hiervoor een oproep. De rijtest is geen examen maar om te kijken jij als kandidaat met autisme een auto bestuurd. je hoeft dus ook niet op examenniveau te zijn. Er wordt ongeveer 60 minuten gereden, de totale afspraak duurt 90 minuten. Tijdens het rijden wordt vooral gelet op je aandachtsverdeling, bediening en het reactievermogen. Aan het eind van de rijtest hoort de kandidaat wat het vervolg van het traject is en hoe we jou gaan begeleiden met autisme naar je rijbewijs. De kandidaat kan direct wel of niet rijgeschikt worden bevonden. Of er wordt nog een volgende rijtest ingepland om je vorderingen of de aandachtspunten door te nemen.

Eindbeoordeling

Afgekeurd: Het autorijbewijs halen is op dit moment helaas niet mogelijk. Als er een verandering in de medische situatie of op autisme vlak is geweest kan het opnieuw geprobeerd worden.

Goedgekeurd: Gefeliciteerd! Zodra je er aan toe bent kan het examen worden aangevraagd, houd ons hiervan op de hoogte dat kan via door contact met ons op te nemen, zodat we je gauw naar je examen kan begeleiden.