Algemene voorwaarden verkeersschool Verkleij

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle pakketten en diensten die verkeersschool verkleij aanbied, verkeersschool verkleij behoud zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen of te wijzigen, alle leerlingen krijgen de vernieuwde en gewijzigde algemene voorwaarden van verkeersschool verkleij opgestuurd of overhandigd.

Deze algemene voorwaarden word ten tijde van de wijziging(en) meteen aangepast op de website van verkeersschool verkleij www.verkeerschoolverkleij.nl . op deze algemene voorwaarden berust het Nederlandse recht.

1.)  De leerling moet zich houden aan de gemaakte afspraken door de rijschool en moet zorgen dat hij   op dat moment ook aanwezig is. De afspraken worden opgeschreven op een leskaart die de rijschool levert.

2.)  Is de kandidaat niet aanwezig op het afgesproken tijd en/of plaats, dan wordt een volledige les in rekening gebracht. Hierop kan de rijschool individueel worden afgeweken. Dit naar gelang de reden van afwezigheid.

3) Als de kandidaat de les wilt afzeggen, kan dat maximaal 24 uur van te voren. Voordat de les aanvangt. Afzeggen van de les kan niet via e-mail. Lukt dit niet dan brengt de rijschool een volledige les in rekening. Kan de les verplaatst worden op een ander tijdstip in dezelfde week, dan kost dat niets extra.

4) De rijles dient na de les contant te worden afgerekend. Wilt u per giro betalen, dan moet dit minimaal één dag voor aanvang van de les gebeuren.

5) Bij een pakket van de auto mag de kandidaat dit in termijnen betalen. 1e termijn voor aanvang van de eerste les en het tweede termijn bij de 15e rijles. Bij twijfel of een pakket wordt of losse lessen, kan de eerste les contant worden afgerekend. Later als je toch kiest voor een pakket, kan de eerste lessen die contant betaald zijn hiermee verrekend worden, vraag voor in termijnen betalen naar de algemene voorwaarden hierover.

6) Bij een pakket voor de motor opleiding, dient het pakket voor het AVB deel pakket in één keer te worden betaald. Dit geldt ook voor het AVD deel pakket.

7) Wanneer u stop met de opleiding en het pakket is nog niet voldaan, dan kunt u uw geld terug krijgen. De afgenomen lessen worden dan verrekend met de losse lesprijs vermeerdert met administratie kosten. Het restant wordt dan terug betaald.

8) Bij achterstallige betaling schakelt de rijschool een incasso bureau in. Dan komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten alsmede kosten voor de wettelijke rente in rekening voor de kandidaat.

9) Voor het aanvragen van een examen moet de kandidaat een eigen verklaring overleggen en het examengeld moet vooraf betaald worden.

10) De kandidaat moet van te voren laten weten wanneer het examen niet kan plaats vinden i.v.m. school examens, vakantie, stage dagen, en etc. Gebeurt dit niet of te laat en het examen kan niet doorgaan, dan is de kandidaat zijn examen geld kwijt en dient hij/zij bij een volgend examen opnieuw het examen geld te voldoen.

11) Als de kandidaat op het praktijk of theorie examen niet de benodigde documenten kan overhandigen en het examen kan daardoor niet doorgaan, krijgt de kandidaat het examengeld niet terug en moet bij een volgende examen opnieuw het volledige examen geld vooraf worden betaald.

12) Wanneer het praktijk examen, door slechte weersomstandigheden of andere reden, uitgesteld wordt naar een later tijdstip, dan kan de rijschool als extra kosten een rijles in rekening brengen.

13) De rijschool kan tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren. Dit geldt niet voor een pakket die van te voren is betaald. Daarop kunnen geen prijsverhoging worden toegepast.

14) Prijsafspraken volgens de prijslijst op deze website is bindend. Alle prijzen, vermeld op andere websites, komen hiermee te vervallen.

15) Wanneer het praktijk examen niet wordt afgenomen omdat de lesauto kapot gaat, dan dient de rijschool het volledige praktijk examen + 4 rijlessen te vergoeden als compensatie.

16) Wanneer de rijschool zijn rijlessen moet stoppen, bijvoorbeeld omdat deze failliet gaat, is de kandidaat bij betaling van een pakket zijn geld niet kwijt, maar kan de opleiding worden afgemaakt bij een andere BOVAG rijschool. Dit kan als er een les overeenkomst is afgesloten en ondertekend tussen kandidaat en de rijschool, bij het aanvaarden van een nieuwe rijschool om uw rijlessen voort te zetten gelden deze algemene voorwaarden niet meer maar word de algemene voorwaarden van de nieuwe rijschool van kracht.

Verkeersschool Verkleij
J.C. Bloemstraat 3
3451 AD Vleuten
Tel 030-6771259
IBAN: NL38 INGB0 00538 6910
KvK nr.30110540 te Utrecht
CBR Registratie: 0280H7

 

Logo verkeersschool verkleij Vleuten De Meern autorijschoolen motorrijles rijschool rijles