2todrive-autorijschool-verkleijEen rijopleiding voor 16,5 jarigen. Hoe gaaf is dat?

2toDrive is een experiment van 5 jaar, gestart in november 2011, om jongeren vanaf 16,5 jaar rijles te geven. Het blijkt namelijk dat de jongeren voor 20% betrokken zijn bij ernstige ongelukken. Terwijl de groep jongeren, in verhouding tot de totale weggebruikers met rijbewijs, relatief klein is. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en is van mening dat als de jongere automobilist langer onder begeleiding van een coach, dus onder relatief veiliger omstandigheden, meer ervaring kan opdoen voordat hij of zij losgelaten worden in het dagelijks verkeer. De SWOV heeft ook berekend dat 2toDrive op jaarbasis 16 minder verkeersdoden vallen. In Duitsland waar dit 2toDrive al is ingevoerd zijn er minder ongevallen onder je jongere bestuurders en ook zijn er minder boetes geïnd.

Theorie lesauto motorrijschool verkleij

Wat is de gang van zaken in 2toDrive?
Ben je 16 jaar, dan mag je alvast beginnen met het behalen van je theorie certificaat. Dit certificaat is 1,5 jaar geldig.
Wanneer je 16,5 jaar bent geworden, mag je beginnen met rijlessen in de auto. Op je 17e jaar mag je pas praktijk examen doen, niet eerder.
Heb je het rijbewijs gehaald op je 17e jaar, dan mag je met een coach, onder begeleiding gaan rijden en verder rijervaring opdoen. De coach(es) staan vermeld op je begeleiderpas. Op je 18e verjaardag mag je dan zonder begeleiding, zelfstandig de weg op.

Je 2toDrive begeleiderpas kan je het beste aanvragen tijdens je rijopleiding. Dit doe je bij het RDW, rijksdienst wegverkeer. Je gaat naar www.2toDrive.nl. Op deze site kun je de coaches, – maximaal 5 – aanmelden.  Je moet je inloggen via je DigiD. Heb je nog geen DigiD, dan kan je dit aanvragen bij www.digid.nl. Voor het aanvragen van je begeleiderpas worden wel enige kosten in rekening gebracht.

Een coach moet voldoen aan:
2todrive autorijschool verkleij coach– moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B)
– moet minimaal 27 jaar oud zijn
– geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad
– geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad
– onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR
– mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden
– moet een geldig rijbewijs kunnen tonen
 

 

 

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde 'eisen' voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.

Theorie lesauto motorrijschool verkleij